Conference Papers

B1. Safran B. ve Taner M.T. (2008), “Balanced Score Card: Is it a totology or a misleading metaphor? Is it a magic wand?”, IV. International Strategic Management Conference, 19-21 Haziran 2008, Bosna Hersek, 739-747.

B2. Taner T. ve Güveniş A. (2001), “Analysis of cut-off points for the CAGE questionnaire for alcohol abuse”, 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 25-28 Ekim 2001, Istanbul.

B3. Taner T. ve Güveniş A. (2000), “Binary decision models in health care: A comparison of ROC Curves and Taguchi’s signal-to-noise ratio”, IEEE International Workshop on Biomedical Information Engineering, 25-27 Haziran 2000, Istanbul, 255-259 (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).

B4. Güveniş A., Taner T. ve Dimitriyadis İ. (1999), “Evaluation of Taguchi and ROC techniques for the quality assessment of binary decision models in health care and industrial applications”, International Federation of Operational Research Societies, IFORS 99, 15th Triennial Conference, 16-20 Ağustos 1999, Beijing, Çin (Konferansın bildiri kitabı basılmamıştır).

D1. Taner M.T. (2002), "CAGE anketinin tanısal doğruluğunun belirlenmesi için yeni bir istatistiksel Taguchi yaklaşımı", İstatistik Araştırma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 85-94.

E1. Taner M.T. ve Güveniş A. (2001), “Alkol bağımlılığının Ortalama Zarar Eğrileri ile istatistiksel değerlendirilmesi”, 2. İstatistik Kongresi, 2-6 Mayıs 2001, 333-338.

E2. Taner T. ve Kale I. (2001), “Standardize sinyal-gürültü oranları modellemeleri ile tanısal performans optimizasyonu”, 9.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2001, KKTC, Cilt 1, 25-27 Nisan 2001, 207-211 (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).

E3. Taner M.T. ve Güveniş A. (2000), “Ortalama Zarar Eğrilerinin tanısal maliyet dinamikleri”, Biyomut 2000, 27-28 Ekim 2000, 131-135 (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).

E4. Taner M.T. ve Güveniş A. (2000), “Alkol bağımlılığının Taguchi Yöntemleri ile istatistiksel değerlendirilmesi”, Biyomut 2000, 27-28 Ekim 2000, 205-210.

E5. Taner M.T. ve Güveniş A. (2000), "Tanısal testlerin tasarımında ikili karar modellemeleri", Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu 2000, 27-29 Kasım 2000, Ankara, 75-83 (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).

E6. Taner M.T. ve Güveniş A. (1999), "Tanısal testlerin tasarımında kalite geliştirimi", Biyomut’99, 27-29 Ekim 1999, 92-96 (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).