Projects

  1. Sezen B., Gök M.Ş. ve Taner M.T. (2007-2008), "Türkiye'deki Hastanelerin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Sahipliklerine Göre Verimliliklerinin Tespiti ve Yıllar Arasındaki Verimlilik Değişimlerinin İncelenmesi", TÜBİTAK, Proje no: 107K168, Bursiyer öğrenci.
  2. Taner M.T. ve Associazione Difesa ed Orientamento Consumatori (ADOC) (2010-2011), “BeEAMS - Boosting Energy Efficiency in Aspiring Member States”, Avrupa Birliği Projesi, Avrupa Komisyonu DAC 92010 – EU27 ve IPA 128287, Contract no: 226305, Projenin Genel İstatistikçisi ve Türkiye Proje memuru.